อนุทิน 64439 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

การที่เราจะทำอะไรให้ใครสักคนหนึ่ง บางครั้งอาจจะทำเพราะถูกสั่ง ถูกใช้ หรือบางครั้งก็ต้องทำไปเพราะหน้าที่ ทำไปงั้น ๆ สักแต่ว่าทำ

แต่การที่ใครสักคนจะทำอะไรให้เราด้วยความรัก ความห่วงใยนั้นจะต้องมีเหตุ มีปัจจัยก็เพราะเรามีความรักความห่วงใยให้เขาก่อน

การเมตตาถือว่าเป็นสิ่งที่คนเราควรมอบให้ซึ่งกันและกัน และการให้ที่ยิ่งให้ที่สุดนั้นคือ "การให้อภัย"

  เขียน:  

ความเห็น (0)