อนุทิน 64439 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

การที่เราจะทำอะไรให้ใครสักคนหนึ่ง บางครั้งอาจจะทำเพราะถูกสั่ง ถูกใช้ หรือบางครั้งก็ต้องทำไปเพราะหน้าที่ ทำไปงั้น ๆ สักแต่ว่าทำ

แต่การที่ใครสักคนจะทำอะไรให้เราด้วยความรัก ความห่วงใยนั้นจะต้องมีเหตุ มีปัจจัยก็เพราะเรามีความรักความห่วงใยให้เขาก่อน

การเมตตาถือว่าเป็นสิ่งที่คนเราควรมอบให้ซึ่งกันและกัน และการให้ที่ยิ่งให้ที่สุดนั้นคือ "การให้อภัย"

เขียน 19 May 2010 @ 05:45 ()


ความเห็น (0)