อนุทิน 6443 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

สภาประชาชน (People Assembly) ที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคใต้ (๓ จว.ชายแดนใต้) น่าจะมีรูปแบบ วิธีคิด ดังนี้

  • ต้องมีพลัง หากเราแบ่งตามพื้นที่ Area Based แบบเดิมก็จะไม่มีพลัง เหมือนกับการจัดตั้งมากกว่า
  • ทางเลือกที่มีพลังน่าจะเป็น Issue Based ให้กลุ่มเข้มแข็งตามธรรมชาติ มีจิตสำนึกร่วม โจทย์ข้อนี้ยากเพราะใช้เวลา และกระบวนการพัฒนาที่เป็นธรรมชาติ
  • สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายธรรมชาติเช่น ส.๖ (กลุ่มสตรีสานสัมพันธ์สู่สันติสุข)
  • มีที่ปรึกษาที่เป็น NGOs,GOs,และกลุ่มอื่นๆ
  • งบสนับสนุนจากรัฐ เอกชน องค์กรต่างๆ
  • มีพื้นที่การสื่อสารที่เป็นรูปธรรม 
เขียน 19 May 2008 @ 15:46 ()


ความเห็น (0)