อนุทิน 64414 - พ.แจ่มจำรัส

....วันนี้ฝนก็ยังไม่ยอมตกอีก..ทั้งๆที่รอบนอกมีเสียงฟ้าร้อง มีเมฆคลึ้ม..อากาศก็เลยอบอ้าวอยู่

...ข่าวความวุ่นวายเริ่มจะเป็นเหตุปกติ ทั้งๆที่ร้ายแรงขนาดนั้น

...ขอพรพระสยามฯจงดลบันดาลให้เหตุการณ์ต่างๆที่เลวร้าย จงยุติเสียทีเถิด

...สาธุ สาธุ สาธุ

เขียน 18 May 2010 @ 21:05 ()


ความเห็น (0)