อนุทิน 6441 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

ลองนั่งคิด People Assembly  Model ที่น่าจะเป็นกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม (Civic Society) ในภาคใต้ น่าจะมีองค์ประกอบดังนี้

People

  เขียน:  

ความเห็น (0)