อนุทิน 6441 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ลองนั่งคิด People Assembly  Model ที่น่าจะเป็นกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม (Civic Society) ในภาคใต้ น่าจะมีองค์ประกอบดังนี้

People

เขียน 19 May 2008 @ 15:38 ()


ความเห็น (0)