อนุทิน #6441

ลองนั่งคิด People Assembly  Model ที่น่าจะเป็นกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม (Civic Society) ในภาคใต้ น่าจะมีองค์ประกอบดังนี้

People

เขียน:

ความเห็น (0)