อนุทิน 64372 - Add_sugar

  ติดต่อ

การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมร่วมถึงสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า มนุษย์ ด้วย และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความเข้าใจใช้ความรู้สึกและต้องใช้ใจ...

  เขียน:  

ความเห็น (0)