อนุทิน 64369 - Ibm ครูปอเนาะ ڬوروفوندق

เมื่อคืนคุยกับน้องคนหนึ่ง เขาเป็นเลขาของท่านที่ถูกเสนอชื่อเป็นจุฬาราชมนตรี ก็ถามว่าทำไมมีคนมาคัดค้านว่าการเลือกครั้งนี้ไม่เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม พอเขาบอกขั้นตอนการเลือกตั้งมาก็พอจะเข้าใจว่าตรงไหนที่เขาหาว่าไม่ใช่ .. และลองนึกเปรียบเทียบกับการเลือกนายกสโมสรนักศึกษา มอย. ก็สรุปได้ว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เขาให้ฐานะกรรมการอิสลามทุกคนทุกจังหวัดมีศักดิ์และสิทธิเท่าเทียมกัน ทั้งความศรัทธา ความบริสุทธิใจ(อิคลาศ) และความรอบรู้ เพียงแต่ว่าให้ตัวแทนกรรมการมาหยิบฉลากแทนที่จะให้มารวมตัวกันประชุมอย่างอะหฺลิชูรอในสมัยท่านชัยดินาอุมัรฺ

เขียน 18 May 2010 @ 06:43 ()


ความเห็น (0)