อนุทิน 64345 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

เพลง wind of change โดยวง Scorpions บรรยายสภาพเมืองไทยช่้วงนี้ได้ชัดเจนที่สุด

เขียน 17 May 2010 @ 13:20 () แก้ไข 17 May 2010 @ 13:22, ()


ความเห็น (0)