อนุทิน 64343 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • ...หนึ่งชีวิตลาลับหลับไม่ตื่น
    ผ่านวันคืนเท่านี้หนาน่าใจหาย
    ทิ้งผลงานดีชั่วเมื่อตัวตาย
    สิ่งสุดท้ายฝากไว้ในโลกันตร์...

                                 ดอกไผ่
                            ๑๗ พ.ค.๒๕๕๓

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)