อนุทิน 64283 - sakura

sakura

คติธรรมคำสอนของปู่ทวด

พูดมาก  เสียมาก  พูดน้อย  เสียน้อย  ไม่พูด  ไม่เสีย  นิ่งเสีย  โพธิสัตว์

เตือนมนุษย์

มนุษย์ผู้ใด  เห็นแก่งานส่วนตัว        มนุษย์ผู้นั้น  จะไม่มีงานทำในไม่ช้า

มนุษย์ผู้ใด  เห็นแก่ทรัพย์ส่วนตัว     มนุษย์ผู้นั้น  จะไม่มีทรัพย์ครองในไม่ช้า

มนุษย์ผู้ใด  เห็นแก่นอนมาก           มนุษย์ผู้นั้น  จะไม่ได้นอนในไม่ช้า

 

 

 

 

 

เขียน 15 May 2010 @ 15:27 ()


ความเห็น (0)