อนุทิน #64281

ข้อมูลผู้ป่วยโรคติดต่อที่มารับบริการในโรงพยาบาล  โรคอุจจาระร่วงมาอันดับหนึ่ง รองลงมาอาหารเป็นพิษ แนวโน้มว่าจะมีการระบาดของไข้เลือดออกในช่วงหน้าฝน  ถ้าการป้องกัน ไม่ดี

เขียน:

ความเห็น (0)