อนุทิน 64255 - ถาวร

  ติดต่อ

 เห็นบ้านเมืองวันนี้แล้ว รู้สึกสลดใจ

 พยายามมองว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด 

ได้แต่หวังว่าบ้านเมืองคงสงบ ร่มเย็นดังเดิม

  เขียน:  

ความเห็น (0)