อนุทิน 64251 - ปัญญาวโร

ปัญญาวโร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ที่ชุมพลบุรีอากาศร้อนมาก เฉพาะที่บ้านระหารฝนไม่ตก "มืดมาแล้วก็มืดไป" เมฆลอยผ่านเหมือนตรงนี้ไม่น่าสนใจที่จะตก ส่วนบ้านข้างเคียงก็ตกปรกติ บางคนก็คิดว่าอาจเป็นเคราะห์-เข็ญมีอยู่จึงทำให้ฝนไม่ตก เราฟังแล้วก็ให้คิดว่า เออ ก็มีส่วนหน่อยหนึ่งในหลายส่วน อยู่ที่ว่าจะตีความหมายคำว่าเคราะห์-เข็ญอย่างไร

เขียน 14 May 2010 @ 13:04 ()


ความเห็น (0)