อนุทิน #64246

สรุบข้อคิด KM

นำความรู้แจ้งชัด สกัดความรู้ฝังลึก มาตกผนึกร่วมกัน เพื่อคุณภาพงานอย่างสร้างสรรค์ ประสานจิตมิตรสัมพันธ์ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ แพร้วเพริศคณะพยาบาลศรีนครินทร์

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)