อนุทิน 64243 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • 13 พ.ค. ไปโรงเรียนดูความเรียบร้อย นักเรียน ม.1 ม.4 มารับเงินเรียนฟรี
  • ประชุมกรรมการตรวจกระดาษคำตอบที่ ม.ราชภัฎ
  • กลับมาสอบวัดสมรรถนะที่เลยพิท 09.00 น.
  • เน็ตล่มสอบไม่ได้ (ขณะนี้)
เขียน 14 May 2010 @ 09:39 () แก้ไข 14 May 2010 @ 09:40, ()


ความเห็น (0)