อนุทิน 6424 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

อ่านรายงานเกี่ยวกับ ปัญหาความรุนแรงที่ชายแดนใต้ สอดคล้องกับสิ่งที่ผมค้นพบ ว่า

"ประชาชนเห็นว่าความรุนแรง เกิดขึ้นจากสองฝ่าย คือ จากกระบวนการก่อความไม่สงบ และ เจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วน และผู้ตกเป็นเหยื่อ คือ ประชาชน

ผลที่ตามมาคือ ประชาชนไม่ร่วมมือหรือยอมบอกข่าวสารความเป็นจริงกับเจ้าหน้าที่รัฐ"

-------------------------

จตุพร/หมายเหตุจากชายแดนใต้

เขียน 19 May 2008 @ 14:05 () แก้ไข 19 May 2008 @ 14:06, ()


ความเห็น (0)