อนุทิน 6424 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

อ่านรายงานเกี่ยวกับ ปัญหาความรุนแรงที่ชายแดนใต้ สอดคล้องกับสิ่งที่ผมค้นพบ ว่า

"ประชาชนเห็นว่าความรุนแรง เกิดขึ้นจากสองฝ่าย คือ จากกระบวนการก่อความไม่สงบ และ เจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วน และผู้ตกเป็นเหยื่อ คือ ประชาชน

ผลที่ตามมาคือ ประชาชนไม่ร่วมมือหรือยอมบอกข่าวสารความเป็นจริงกับเจ้าหน้าที่รัฐ"

-------------------------

จตุพร/หมายเหตุจากชายแดนใต้

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)