อนุทิน 6422 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

สันติเสนา  ที่เป็นข้อเสนอของ กอส. ไม่มีการปฏิบัติจริงในพื้นที่ และมีการพยายามโดยเครือข่าย ปชช. จัดตั้ง "สักขีเสนา" เป็นคนกลางในการประสาน ไกล่เกลี่ย ช่วยเหลือ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ และชุมชนกับรัฐ

เขียน 19 May 2008 @ 13:49 ()


ความเห็น (0)