อนุทิน 64210 - จอมใจ

จอมใจ

  พระนามเต็มของในหลวง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรา มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

เขียน 13 May 2010 @ 12:19 ()


ความเห็น (0)