อนุทิน #64198

  ติดต่อ

  • วันนี้เป็นวันพระฉันรักษาศีลแปดเป็นปกติเพื่อเพิ่มบารมีธรรม  แม้แต่พ่อหลวง
    และสมเด็จพระเทพ ฯ ยังทรงรักษาศีลแปดทุกวันพระ....ฉันขอเจริญรอยตามสิ่งดี ๆ
    ที่พระองค์ทรงเป็นต้นแบบ...
  • ตื่นเช้าเดินจงกรม  นั่งสมาธิ จิตใจสงบดี  คนเราคิดวันละประมาณห้าหมื่นครั้ง...
    ถ้าจิตไม่มีกรรมฐานเป็นที่ตั้งจะวุ่นวายเพียงใดหนอ
  เขียน:  

ความเห็น (0)