อนุทิน #64197

บันทึกไว้ก่อนกันลืม เพราะมีคิวยาวบันทึกถอดบทเรียน

วันนี้ หอสมุด มช. จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจสู่การบริการที่เป็นเลิศ เรียนรู้ครบถ้วน 12 หัวข้อในวันเดียวกัน วิทยากร อาจารย์ศิริพร วิษณุมหิมาชัย อาจารย์จาก ม.พายัพ ประทับใจค่ะ

เขียน:

ความเห็น (0)