อนุทิน 6417 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

ยิ่งอ่านรายงานการแก้ไขปัญหาของคณะ กก.วิสามัญเพื่อสอบสวนและศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบ ใน จชต. ผมพบคำสองคำ ที่นำมาเขียนตลอดเวลา คือ

  • กระบวนการยุติธรรมชุมชน
  • แนวทางการใช้ สันติวิธี

สอดคล้องกับการพูดคุย กับพี่อังคณา นีละไพจิตร เมื่อคืนนี้

------------

จตุพร/หมายเหตุจากชายแดนใต้

  เขียน:  

ความเห็น (0)