อนุทิน 64168 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

เรื่องดังกล่าวนี้ก็เป็นเรื่องที่มีหลายคนกระโดดลงไปเข้าร่วมขบวนรถเป็นจำนวนมาก

มีผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าต้องดื่มเหล้าเพื่อเข้าสังคม แล้วให้เหตุผลว่าตนเองมีความยับยั้งช่างใจ และผู้ใหญ่อีกหลาย ๆ คนดื่มไวน์เพื่อบำรุงสุขภาพ

หลาย ๆ คนดูทีวีเพื่อหาความรู้และเชื่อว่าตนเองมีวิจารณญาณเพียงพอในการคัดกรองสารที่ผ่านสื่อมา

ตอนนี้ผู้ใหญ่เองมีภูมิคุ้มกันเพียงพอหรือไม่ที่จะคัดกรองธุรกิจแอบแฝงต่าง ๆ นานาที่ติดมากับสื่อต่าง ๆ เหล่านั้น

เรามักคิดว่าผู้ใหญ่เก่งกว่าเด็ก มีความรู้มากกว่าเด็ก และแน่นอนว่าผู้ใหญ่ย่อมมีอัตตา ตัวตน ทิฏฐิ และมานะมากกว่าเด็ก

การให้เด็กเล่นเกมส์แล้วตีกรอบว่าต้องอยู่แต่ในเกมส์ กับการหากิจกรรมที่บริสุทธิ์แล้วไม่ต้องตีกรอบกันความหมายทางรูปธรรมนั้นต่างกันมาก

ความรู้ในปัจจุบันปนเปื้อนด้วยผลประโยชน์มาก ตราบใดยาที่เรากินอยู่ยังปนเปื้อนสิ่งเจือปนจากสารเคมี จะสู้เราสร้างร่ายกายให้แข็งแกร่งแล้วไม่ต้องพึ่งพานั้นได้อย่างไร...?

เขียน 12 May 2010 @ 10:41 ()


ความเห็น (0)