อนุทิน 64167 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๔๖. การหยุดปัญหาและวางท่าทีเผชิญปัญหาให้สร้างสรรค์

ในประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งระบบสังคมมักมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามากกว่าประเทศที่ก้าวหน้าและระบบต่างๆมีภาวะอยู่ตัวมากแล้วนั้น องค์กรที่ทำหน้าที่บริการสาธารณะอย่างไม่มุ่งกำไรซึ่งก็จะสะท้อนภาวะดังกล่าวอยู่ในความเป็นองค์กรเช่นกัน มักจะขาดความเป็นตัวของตัวเอง ปัญหาในระบบจำนวนมากจะไม่ใช่ปัญหาโดยตัวมันเอง ทว่า อาจเกิดจากวิธีคิด วิถีความรู้ โลกทัศน์ส่วนตน และการไม่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสามารถเผชิญปัญหาด้วยตนเองแทนความเป็นองค์กรของสมาชิกทุกคน ทำให้คนทำงาน อาจทำสิ่งที่ไม่เป็นปัญหาให้เป็นปัญหา สิ่งที่เป็นปัญหา ก็ทำตนเองให้เป็นอีกหนึ่งตัวปัญหา รวมทั้งสิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งดีก็มองเชิงลบและทำให้เป็นปัญหาขององค์กรขึ้นมาได้อีก สถานการณ์ดังกล่าวนี้ การตั้งหลักที่ตนเองและแปรสถานการณ์ปัญหาให้มีทางออกจะเป็นหนทางทำให้เกิดการพิจารณาปัญหาและคลี่คลายด้วยตนเองได้เพราะในความเป็นจริงแล้วไม่มีปัญหา ไม่เป็นตัวบวกปัญหา ไม่ขยายผลปัญหา และร่วมเป็นผู้หนึ่งที่ยุติปัญหาด้วยตัวเรา

เขียน 12 May 2010 @ 10:17 () แก้ไข 12 May 2010 @ 12:36, ()


ความเห็น (0)