อนุทิน 64164 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เข้าโรงเรียนเช้า ประชุมครู ทำแบคอัพระหว่างเดินทาง แบตหมดก่อน
  • เดินดูความเรียบร้อย ครูมาช้าเพราะเปิดลงชื่อวันแรก
  • ประชุมเสร็จเที่ยง พรุ่งนี้มอบเงินเรียนฟรีให้นักเรียน รับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ บ่ายปรับความคุ้นเคยให้นักเรียนใหม่(ม.1 และ ม.4)
  • บ่ายประชุม กกศ. การเงินมาเบิกเช็คเพื่อจ่ายเงินนักเรียนพรุ่งนี้
  • ค่ำนัดญาติมาสังสรรที่บ้าน
เขียน 12 May 2010 @ 09:19 () แก้ไข 12 May 2010 @ 17:54, ()


ความเห็น (0)