อนุทิน 6416 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

คิดได้แล้วจดไว้กันลืม...

นั่งสนทนากับน้องในร้านแห่งหนึ่ง ประเด็น Conflict Analysis and Managment in Southern Thailand  โครงสร้างของรายงานการศึกษาที่เราต้องเตรียมกันไว้

ปัญหาที่พบ กับ ทางออกที่ผมเจอ

  • การเก็บข้อมูลของเรากว้างมากเกินไป
  • ข้อมูลที่พบ เป็นข้อมูลที่ค้นพบมาก่อนหน้านี้แล้ว...ไม่มีอะไรใหม่ จาก review literature  มากมาย
  • จะมีประโยชน์อะไร หากเขียนซ้ำอีก เพราะเป็นการเขียนเรื่องเดิมซ้ำๆ
  • ทางออก น่าจะเป็น Model ที่ทาง กอส.(คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ) และ สภานิติบัญญัติแห่งชาตินำเสนอ และลงไปดูว่ามีกระบวนการเหล่านี้ในพื้นที่หรือไม่? ทำอย่างไร(ตัวกระบวนการ)  รวมถึง พื้นที่รูปธรรม มีหรือไม่อย่างไร?
  • สรุปจุดเด่นของงานศึกษา น่าจะ Focus ไปที่ กลไกของการแก้ไขปัญหาที่ กอส.(คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ) นำเสนอมาก่อนหน้านี้แล้ว
  • ถอดบทเรียนจากพื้นที่ สุดท้ายเปิดเวทีให้กับ Actor ในพื้นที่มาถกกันเพื่อหา "รูปแบบที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้"
  • หากผลลัพธ์ออกมาเช่นนี้แล้ว น่าจะเกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาภาคใต้ได้อย่างเป็นรูปธรรม มากที่สุด

------------------------------

จตุพร/หมายเหตุจากชายแดนใต้

เขียน 19 May 2008 @ 13:17 ()


ความเห็น (0)