อนุทิน 64159 - สีตะวัน

สีตะวัน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 ...เมื่อวานร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของจังหวัดอุดรธานี สิ่งที่เห็นก็มีทั้งความตั้งใจจริงในการทำงานที่หลากหลาย และการอยากมีผลงานวิชาการแต่ขาดการให้บริการที่ออกมาจากใจจริง ๆ ..อย่างไรก็ตาม ก็ได้พัฒนาตัวเองในการฟัง และวิเคราะห์งานวิจัย ได้แง่คิดที่ดีจากอาจารย์ผู้วิพากย์ และจะพัฒนางานวิจัยของตัวเองให้เป็น Best practice จริง ๆ

ชื่นชมผลงานวิจัย 2 เรื่องที่นำเสนอเมื่อวาน

- การสำรวจคุณภาพชีวิตในทหารราบกรมทหารราบที่ 13 ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ

- ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภทค่ะ..

เขียน 12 May 2010 @ 06:45 ()


ความเห็น (0)