อนุทิน 64132 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

การเขียนรายงานในวันนี้มีการปรับแผน จากเดิมที่ต้องทำรายงาน 6 เดือน ปรับลงมาทำหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสิ้นเดือนนี้ก่อน เพราะต้องเตรียมการนำเสนอต่อไป

  เขียน:  

ความเห็น (0)