อนุทิน 64107 - Ibm ครูปอเนาะ ڬوروفوندق

ข้อเสียของการให้อภัย คือ การไม่สำนึกของผู้ถูกอภัย

เขียน 11 May 2010 @ 06:06 ()


ความเห็น (0)