อนุทิน 64073 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

พลังแห่งศรัทธาเป็นพลังที่มีอยู่ในตัวของทุกผู้ ทุกคน

หากเราศรัทธาสิ่งใดทั้งกายและใจของเราจะก้าวเพื่อไปให้ถึงสิ่งนั้น

ศรัทธาดีไปดี ศรัทธาชั่วไปชั่ว

ขอให้ตั้งจิตตรงตั้งมั่นด้วยความมี "สัมมาทิฏฐิ" เห็นผิดเป็นผิด เห็นชอบเป็นชอบ แล้วชีวิตนี้จะเดินทางสายตรงที่ประกอบด้วย "ศรัทธา..."

  เขียน:  

ความเห็น (0)