อนุทิน 64070 - bop

bop
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

วันนี้ผมกำหนดให้เปิดเรียนเป็นวันแรกเพื่อทดสอบความพร้อมในการรับมือจริงในวันเปิดเรียนที่17พฤษภาคม 53 อันเป็นวันแรกของปีการศึกษา2553 ได้พบอุปสรรคที่จะต้องได้รับการแก้ไขหลายประการ ห้องเรียนยังไม่พร้อมทั้งหมด งานธูรการปรับปรุงห้องยังไม่แล้วเสร็จ ระบบ ict ยังไม่สมบูรณ์ ห้องสมุดยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โรงอาหารยังไม่ได้จัดเตรียมโต๊ะเก้าอี้สำหรับนักเรียนนั่งรับประทานอาหาร บริเวณโดยทั่วไปยังเก็บสิ่งของที่เหลือจากการซ่อมแซมอาคารยังไม่แล้วเสร็จ ครูทุกคนยังคงสาละวนอยู่กับสิ่งของเหลือใช้ที่ไม่ต้องการ ภารโรงยังพูด  มากกว่าทำงาน ห้องคอมพิวเตอร์ยังติดตั้งระบบและปรับปรุงห้องไม่เสร็จ สิ่งต่างๆเหล่านี้จะได้ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนวันที่17พฤษภาคม2553 ผมเองยังไม่สามารถนั่งปฏิบัติงานในห้องทำงานได้ เพราะได้ให้ช่างปรับปรุงห้องทำงานใหม่  เป็นเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ ณ เวลานี้

เขียน 10 May 2010 @ 12:13 ()


ความเห็น (0)