อนุทิน 6405 - เม้ง สมพร ช่วยอารีย์

@6378 ขอบคุณมากครัีบคุณปู เมื่อวานไปนาข้าวมาครัีบ ไปเอาอากาศ บรรยากาศท้องทุ่งภูเขามาใส่เข้าไปไว้ในปอด ในใจ ในสมอง เราต้องตุนธรรมชาติดีๆ เอาไว้เป็นฐานของตัวเราด้วยครัีบ ถ่วงดุลระหว่างฐานข้อมูลเมืองด้วยฐานธรรมชาติแบบทั่วไปที่เราเคยมีมาก่อนจะเป็นเมืองครับ

นาที่เยอรมันครัีบ

    ธรรมชาติ คือ ธรรมชาติ

ธรรมชาติ คือ ธรรมะ คือ ชาติ

รักษาธรรม  รักษาชาติ 

รักษาธรรมชาติ รักษาชาติ รักษาธรรม

มีธรรม  มีชาติ มีธรรมชาติ

.... จากท้องนาบาร์เลย์ ....

เขียน 19 May 2008 @ 11:40 ()


ความเห็น (0)