อนุทิน 64043 - นายสมกียรติ

โรคภัยไข้เจ็บ ทุก ๆ โรคเกิดจากความร้อนทั้งสิ้น เช่น ภาวะโลกร้อน การรับประทานอาหารที่มีสารพิษ อาหารที่ออกฤทธิ์ร้อน ความเครียดความกังวล  การเร่งรีบในการทำงาน

แหล่งข้อมูล(หมอเขียว สวนป่านาบุญ มุขดาหาร)

เขียน 09 May 2010 @ 13:35 ()


ความเห็น (0)