อนุทิน 64043 - นายสมกียรติ

  ติดต่อ

โรคภัยไข้เจ็บ ทุก ๆ โรคเกิดจากความร้อนทั้งสิ้น เช่น ภาวะโลกร้อน การรับประทานอาหารที่มีสารพิษ อาหารที่ออกฤทธิ์ร้อน ความเครียดความกังวล  การเร่งรีบในการทำงาน

แหล่งข้อมูล(หมอเขียว สวนป่านาบุญ มุขดาหาร)

  เขียน:  

ความเห็น (0)