อนุทิน 64016 - นายสามารถ เศรษฐวิทยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

โดย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ร่วมกับ  คณะเกษตร กำแพงแสน

จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร

เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู ประจำปี 2553 รุ่นที่ 4 วันที่   17   มิถุนายน 2553 (เวลา 8:30น. – 17:00  น.)

ติดต่อ   อาจารย์ รัฐกานต์ จันทร์แสงวสุ 089-254-1552

หรือโทร. (034) 281090  หรือ โทรสาร (034) 281091

เขียน 08 May 2010 @ 17:42 ()


ความเห็น (0)