อนุทิน 63988 - ครูใจดี

ฉันคิดว่าตัวเองโชคดี ที่ลูกๆ ทั้ง 3 คน เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบ เคารพผู้ใหญ่  นอกจากเป็นเพราะการอบรมสั่งสอน และการปลูกฝังเลี้ยงดูและ  ส่วนหนึ่งคิดว่าคงเป็นอานิสงส์ที่ฉันปฏิบัติกับลูกศิษย์ด้วยความรัก เมตตา ความเอาใจใส่ ทุ่มเทสั่งสอนอบรมเขาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์  ไม่เคยหวังผลตอบแทนหรือแสวงผลประโยชน์ใดๆ จากลูกศิษย์ มีแต่ให้กับให้ ไม่เคยสอนพิเศษ สอนให้เขามีความรู้อย่างเต็มความสามารถ เต็มสติปัญญาที่ฉันมีอยู่  แม้ว่าเงินจะเป็นปัจจัยสำคัญของการดำเนินชีวิต แต่คงไม่สำคัญไปกว่าการมีครอบครัวที่อบอุ่น และการที่มีลูกที่ดี  ฉันคิดอย่างนั้น

เขียน 07 May 2010 @ 18:13 ()


ความเห็น (0)