อนุทิน 63982 - มะปรางเปรี้ยว

  • วันนี้ประชุมทีมพัฒนาระบบ KV เพื่อหารือเรื่องการปรับปรุงระบบเพิ่มเติม
  • คุยเรื่องแผนงานของทีม
  • ทำ TA เพิ่มเติมยังไม่เสร็จ
เขียน 07 May 2010 @ 15:48 ()


ความเห็น (0)