อนุทิน 6398 - Boo

Boo

.... ได้อ่าน 3 Resolutions of Buddhadhasa ในบันทึกท่านอาจารย์ JJ ขอบพระคุณค่ะ

... นำมาปรับใช้กับ เหตุการณ์เตรียมงานเอดส์วันนี้ ที่ต้องให้อภัยและมองอีกมุม

... 1. Understanding the Core Concept of Your Own Religion’s Teaching

... พยายามเข้าใจตนเองและคิดในแง่ดีแบบ อย่างน้อยที่สุดก็ได้ แง่คิด บทเรียน

... 2. Accept & Respect of the Differences on Each Religion’s Core Concept

.... ยอมรับและเคารพในความแตกต่างทางความคิด .. ได้อย่างเสียอย่าง ...

.... 3. Avoiding & Ignoring on Materialism Influence

เป็นสิ่งหนึ่งที่พยายามคิด และปฏิบัติมาตลอด - - ลด ละ เลิก วัตถุนิยม  ...

.... เป็นตัวอย่างที่ดี แก่พี่ น้อง นักเรียน และ เป็นกัลยาณมิตร แบบเน้น พอเพียง เพียงพอ

... And Based on Sufficient Theory Economy of Our King, We can survive finally.

... อย่างน้อยที่สุด อาจจะคิดเสียดายเวลา แต่ก็คุ้มค่ากับการได้อยู่กับตัวเอง เรียนรู้ใจ ...

 

เขียน 19 May 2008 @ 11:11 ()


ความเห็น (0)