อนุทิน #63977

๗ พ.ค. วันคล้ายวันสถาปนา รร.นอ.  ครบรอบ ๕๗ ปี

               "Air Power begins here"

เขียน:

ความเห็น (0)