อนุทิน 63959 - krutoiting

  ติดต่อ

โรงพยาบาลวันนี้คนไข้แน่นไปหมด จะเดินต้องทำตัวลีบๆ

หมอนัดให้แมมโมแกรมวันที่ 11 เพราะอายุมากแล้ว ทำไมไม่เคยตรวจ

เลยส่งไปรพ.มหาชัย เพราะรพรัฐที่นี่ยังไม่ได้ซื้อเครื่องมือ

รัฐะมักล่าช้ากว่าเอกชนเสมอ

  เขียน:  

ความเห็น (0)