อนุทิน 63938 - วิชชุดา เตว กิตติวราฤทธิ์ ( ซ้ายสุพรรณ )

เพิ่มช่องทางให้คำปรึกษาสำหรับผู้ป่วยผ่าตัด( ไม่ต้องนนอนโรงพยาบาล )

วางแผนทำweb page ใน wound care team และแผ่นพับ อยากได้ความแนะนำ Excision และ cysto scope

เขียน 06 May 2010 @ 14:27 ()


ความเห็น (0)