อนุทิน 63933 - นาย สมชาติ ชาติ มิ่งศรีสุข

การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ระหว่างวันที่  4 -7  พฤษภาคม  2553  ณ สพท.มส 2

 

เขียน 06 May 2010 @ 11:57 ()


ความเห็น (0)