อนุทิน 63929 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดองค์กรอิสระไว้มากพอสมควร บางองค์กรแทบไม่มีบทบาทอะไรเลย สังคมโดยรวมไม่รู้ว่ามีด้วยซ้ำ เช่น ผู้ตรวจการรัฐสภา ส่วนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก็เหมือนกัน หน้าที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ มีทั้งหมด ๙ ข้อ แค่ข้อแรกก็สอบตกแล้ว มาดูกัน ในข้อหนึ่ง เขียนไว้ ดังนี้   "ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือการละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี...."

สิทธิของคนไข้ หมอ พยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลจุฬา ถูกคุมคามเมื่อเร็วๆ นี้  สื่อก็ดี ประชาชนทั่วไปก็ดี ต่างออกมาโวย เป็นเจ็บเป็นแค้นแทน  แล้วไงชัดเจนไหม  คณะกรรมการสิทธิฯเฉยสนิท ออกมาทำอะไรตามหน้าที่บ้าง หน้าอับอายที่สุด เสียดายเงินเดือนที่มาจากภาษีที่ประชาชนเป็นผู้จ่าย สงสารคนไทย สงสารเมืองไทย คาดหวังอะไรที่ดีๆไม่ค่อยได้เลย

 

 

เขียน 06 May 2010 @ 07:49 () แก้ไข 06 May 2010 @ 08:12, ()


ความเห็น (0)