อนุทิน #63927

ให้ลดความเห็นคือลดปัญหา

พบความจริงมีค่ากว่าความเห็น

มิได้ดังใจก็ถึงจุดยอมหยุดเย็น

ลดลำเค็ญสงบคิดทำจิตคลาย


ยึดถือไม่ถอน

หลับนอนไม่สุข

เขียน:

ความเห็น (0)