อนุทิน 63927 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ให้ลดความเห็นคือลดปัญหา

พบความจริงมีค่ากว่าความเห็น

มิได้ดังใจก็ถึงจุดยอมหยุดเย็น

ลดลำเค็ญสงบคิดทำจิตคลาย


ยึดถือไม่ถอน

หลับนอนไม่สุข

เขียน 06 May 2010 @ 06:04 ()


ความเห็น (0)