อนุทิน #63925

การค้นคว้าด้วยความอดทน บางครั้งก็ต้องผ่านพบกับบทดทดสอบมากมาย แต่วันเวลาผ่านไปทำให้เราได้เรียนรู้ วันเวลาแห่งบททดสอบนั้นไม่ได้ผ่านพ้นไปอย่างไร้จุดหมาย

      อัลฮัมดุลิลละฮฺ...สำหรับการเรียนรู้คำว่าอดทน อดทน และอดทน

เขียน:

ความเห็น (0)