อนุทิน #63900

  • เริ่มทำคู่มือการทำงานเตรียมไว้
  • ยังทำได้ไม่เยอะมาก ยังจับประเด็นไม่ถูกว่าจะถ่ายทอดออกไปยังไง
  • ปัญหาสังคมการเืมือง นี้ มีทุกย่อมย่านจริงๆ แหมแต่ในที่เล็กๆก็ยังมี

เขียน:

ความเห็น (0)