อนุทิน 63878 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันนี้ทีมเรา

  • ไปเยี่ยมตรวจแผนกฯกุมารตอนเช้า

บ่าย คุณทวนทอง พันธะโร

  • มาเยี่ยมที่ตึกเรา แนะนำเรื่องการเบิกยา การเก็บยา

บ่ายๆแก่ทำเรื่องแก้ไข

  • ขออนุมัติไปนำเสนอผลงานต่างประเทศ USA 4-12 July 2010และส่งขอทุนฯ
เขียน 04 May 2010 @ 19:14 () แก้ไข 04 May 2010 @ 19:15, ()


ความเห็น (0)