อนุทิน #63878

วันนี้ทีมเรา

  • ไปเยี่ยมตรวจแผนกฯกุมารตอนเช้า

บ่าย คุณทวนทอง พันธะโร

  • มาเยี่ยมที่ตึกเรา แนะนำเรื่องการเบิกยา การเก็บยา

บ่ายๆแก่ทำเรื่องแก้ไข

  • ขออนุมัติไปนำเสนอผลงานต่างประเทศ USA 4-12 July 2010และส่งขอทุนฯ
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)