อนุทิน 63875 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

"ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย..."
นานเพียงใดธงไตรรงค์คงศักดิ์ศรี
ชาติศาสน์กษัตริย์องค์จักรี
ศูนย์รวมใจไทยนี้มิหวั่นเกรง

ผ้าสามสีรวมความรักภักดีชาติ
ใครบังอาจคิดล้มหรือข่มเหง
บรรพบุรุษรักษ์ด้วยเลือดหยาดละเลง
ผู้ใดเบ่งล้วนจุดจบศพไม่งาม...


                                  ดอกไผ่

  เขียน:  

ความเห็น (0)