อนุทิน 63873 - อนุชิต

วิธีสร้างความสุขสดใสให้ชีวิต  บริสุทธิ์สุขสดใสด้วยพระรัตนตรัยคุ้มครอง ด้วยแนวคิดเชิงคุณธรรม ชีวิตสุขสดใสได้ เพราะมีคุณธรรมเป็นองค์ประกอบ ขอให้เราท่านทั้งหลาย อยู่กันด้วยความสุขสงบเย็น   ของ พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)            ที่มา : GIFT BOOKS   สำรวจตัวเองว่า... ชีวิตเราที่ผ่านมานี้เป็นอย่างไร ?   สุขภาพกาย สุขภาพจิตเป็นอย่างไร ?  เศรษฐกิจส่วนตัวเรา ในครอบครัวเป็นอย่างไร ?  เราได้รับใช้ประเทศชาติอย่างไร ?เราทำงานด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์ขนาดไหน ? เราทำด้วยความสำนึกในหน้าที่อย่างไร ? ฯลฯ

เขียน 04 May 2010 @ 12:48 ()


ความเห็น (0)