อนุทิน 63866 - ตุ้ม

ตุ้ม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ชื่อเรื่องที่นักวิจัยเลือกศึกษา ในขณะนี้ จำนวน 3 เรื่อง

1.เจตคติของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราดต่อพฤติกรรมการลดอ้วน ลดพุง

2.ปัจจัยที่มีผลต่อระดับไขมันในเลือดสูงในบุคคลที่มาตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลตราด

3. การสำรวจสุขภาวะของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองตราด

 หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการแลกเปลี่ยน ขอเชิญได้อย่างเต็มที่ค่ะ

เขียน 04 May 2010 @ 11:19 () แก้ไข 04 May 2010 @ 11:21, ()


ความเห็น (0)