อนุทิน 63866 - ตุ้ม

  ติดต่อ

ชื่อเรื่องที่นักวิจัยเลือกศึกษา ในขณะนี้ จำนวน 3 เรื่อง

1.เจตคติของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราดต่อพฤติกรรมการลดอ้วน ลดพุง

2.ปัจจัยที่มีผลต่อระดับไขมันในเลือดสูงในบุคคลที่มาตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลตราด

3. การสำรวจสุขภาวะของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองตราด

 หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการแลกเปลี่ยน ขอเชิญได้อย่างเต็มที่ค่ะ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)