อนุทิน #63866

ชื่อเรื่องที่นักวิจัยเลือกศึกษา ในขณะนี้ จำนวน 3 เรื่อง

1.เจตคติของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราดต่อพฤติกรรมการลดอ้วน ลดพุง

2.ปัจจัยที่มีผลต่อระดับไขมันในเลือดสูงในบุคคลที่มาตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลตราด

3. การสำรวจสุขภาวะของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองตราด

 หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการแลกเปลี่ยน ขอเชิญได้อย่างเต็มที่ค่ะ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)