อนุทิน 63840 - krutoiting

  ติดต่อ

วัยรุ่นหากรู้จักใช้เหตผลเข้าใจตนเอง (realistic)

แต่ถ้าเอาแต่อารมณ์ ตกเป็นทาสของอารมณ์ ขาดเหตผล

เห็นแต่ความอยากที่จะเป็น เป็นภาพลวงใจตัวเองถิดว่าจะเป็นอย่างนั้นๆ (ideal self)

  เขียน:  

ความเห็น (0)