อนุทิน #63825

ข้อคิดจากการสนทนากับเดวิดวันนี้

เรื่อง ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในบ้านเรา 1.ภาษามีไว้สื่อสาร ดังนั้นยูต้องฝึกฟังก่อน เมืองไทยเน้นกระดาษมากไปขยะเลยเยอะมาก เอ้าออกนอกเรื่องจนได้

เขียน:

ความเห็น (0)