อนุทิน 63792 - parrot

  ติดต่อ

ปีการศึกษา 2551

 

  • ได้รับเกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการและวิทยากรจัดกิจกรรมโครงการค่าย”เรารักคณิตศาสตร์” วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2551
  • ได้รับเกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการอำนวยการในกิจกรรมโครงการค่าย”เรารักคณิตศาสตร์” วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2551
  • เป็นครูที่ปรึกษาของนักเรียนที่เข้าประกวดผลงานคณิตศาสตร์สร้างสรรค์บน Sketchpad ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 21 พฤศจิกายน 2551
  • ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมครูแกนนำ ตามโครงการขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียนโดยใช้ The Project Approach วันที่ 2 สิงหาคม 2551
  เขียน:  

ความเห็น (0)